Kohtutäitur Urmas Tärno kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 9.11.2016. a otsuse peale OJSC Bank Sankt-Peterburg hagis Tallinna kohtutäituri Urmas Tärno vastu saamata jäänud tulu sisse nõudmiseks
Source: Lahendid feed