Osaühing ESTIN Warehousing kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 09.11.2016. a otsuse peale American Communication Service L.L.C. hagis Osaühing ESTIN Warehousing vastu põhivõla 213 022,21 euro, viivise 37 065,48 euro ja leppetrahvide kokku 60 000 euro nõudes
Source: Lahendid feed