Inna Varbola ja Rain Varbola kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 19.12.2016. a otsuse peale Inna Varbola ja Rain Varbola hagis Merle Mereküla vastu kinnistu müügihinna osa tagastamiseks või alternatiivselt kahju hüvitamiseks
Source: Lahendid feed