Aktsiaselts "Tallinna Toiduveod" kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 27.01.2017. a otsuse peale Kristian Ventseli hagis Aktsiaseltsi „Tallinna Toiduveod“ vastu töötasu saamiseks, varalise vastutuse kokkuleppe tühisuse tuvastamiseks või kostja nõude osalise puudumise tuvastamiseks ja Aktsiaseltsi „Tallinna Toiduveod“ vastuhagis Kristian Ventseli vastu 8866 euro 87 sendi saamiseks
Source: Lahendid feed