Pia McGregor määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 27.01.2017. a määruse peale Pia McGregori kaebuses Pärnu kohtutäitur Rocki Alberti 26. septembri 2016 otsusele täiteasjas nr 176/2016/80
Source: Lahendid feed