Osaühing Tafrix kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 25.11.2016. a otsuse peale OÜ Lagendi hagis osaühing Tafrix vastu täiteasjas nr 133/2015/821 viivise vähendamiseks ja täitemenetluse osaliselt lubamatuks tunnistamiseks ning avalduses täitemenetluse ajatamiseks
Source: Lahendid feed