Tallinna kohtutäitur Mati Kadak määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 19.01.2017. a määruse peale Korteriühistu Roopa 8 kaebuses kohtutäitur Mati Kadaku (Kadak)15.06.2016 otsusele täiteasjas nr 008/2014/1902
Source: Lahendid feed