Keila Tarbijate Ühistu määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 28.02.2017. a määruse peale Marit Lõbu hagis Keila Tarbijate Ühistu vastu saamata jäänud ületunnitöö eest tasu väljamõistmiseks. Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmisest keeldumine
Source: Lahendid feed