Raila Sööt kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 13. jaanuari 2016. a otsuse peale Raila Sööt hagis Atria Eesti AS vastu töölepingu ülesütlemise tühiseks tunnistamiseks ja kompensatsiooni väljamõistmiseks
Source: Lahendid feed