TAO MV OÜ (pankrotis) pankrotihaldur Robert Sprengk määruskaebus ja OÜ Vipodeklarant määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 12.10.2016. a määruse peale OÜ Vipodeklarant hagis Tatjana Maksimova, Olga Vommi, Aleksandra Kopõlova ja Svetlana Joda vastu solidaarselt OÜ TAO MV kasuks või alternatiivselt OÜ Vipodeklarant kasuks 84 002 euro 8 sendi ja viivise nõudes.
Taotluste lahendamine
Source: Lahendid feed