J.K määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 29. veebruari 2016. a määruse peale Transpoint International (EST) AS-i hagis J.K ja H.K vastu 12. veebruari 2009 ühisvara osalise jagamise lepingu kehtetuks tunnistamiseks – menetluskulude kindlaksmääramine
Source: Lahendid feed