F. Hoffmann-La Roche AG määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 26.02.2015.a määrusele F. Hoffmann-La Roche AG hagis UAB Sicor Biotech Eesti filiaali vastu ravimi täiendava kaitse omaniku õiguste rikkumisest hoidumiseks ja ravimite hävitamiseks. Hagi tagamine
Source: Lahendid feed