Riigikohtu tsiviil- ja halduskolleegiumi vaheline erikogu pädeva kohtu määramiseks Tartu Maakohtu 02.11.2016.a määruse alusel asjas nr 2-16-29936
Source: Lahendid feed