Roman Braginski kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 6. septembri 2016. a otsuse peale haldusasjas nr 3-14-51418 kaebuses Tallinna Vangla tekitatud mittevaralise kahju hüvitamiseks
Source: Lahendid feed