Politsei- ja Piirivalveameti määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 17. märtsi 2017. a määruse peale haldusasjas nr 3-16-2415 A ja B kaebustes Politsei- ja Piirivalveameti 18. novembri 2016. a otsuse tühistamiseks ning kohustamiseks tegema A tähtajalise elamisloa taotluse kohta uus otsus
Source: Lahendid feed