N. määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 16. märtsi 2017. a määruse peale halduasjas nr 3-17-239 Politsei- ja Piirivalveameti taotluses N. kinnipidamiseks ja paigutamiseks Politsei- ja Piirivalveameti kinnipidamiskeskusesse
Source: Lahendid feed