OÜ Viva Elektroonika Pluss ning Maksu- ja Tolliameti kassatsioonkaebused Tallinna Ringkonnakohtu 26. novembri 2014. a otsuse peale haldusasjas nr 3-13-1110 OÜ Viva Elektroonika Pluss kaebustes Maksu- ja Tolliameti 15. mai 2013. a otsuse nr 12.2-3/4073-30-1 tühistamiseks, Maksu- ja Tolliameti kohustamiseks täita tagastusnõue ja tasuda täitmisega viivitatud aja eest intressi ning Maksu- ja Tolliameti 19. augusti 2013. a maksuotsuse nr 12.2-3/4076-33 tühistamiseks.
Source: Lahendid