Andrei Zertsovi määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 11. jaanuari 2016. a määruse peale haldusasjas nr 3-15-2499 kaebuses Tartu Vangla vastu kahju hüvitamiseks seoses kambris värske õhu puudusega.
Source: Lahendid feed