Igor Abdulajevi määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 30. märtsi 2016. a määruse peale haldusasjas nr 3-15-3145 kaebuses Tallinna Vangla tekitatud mittevaralise kahju hüvitamiseks.
Source: Lahendid feed