Tallinna linna kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 2. veebruari 2015. a otsuse peale halduasjas nr 3-13-70238 MTÜ Tallinna Erivajadustega Laste ja Noorte Tugiühingu kaebuses Tallinna linna kohustamiseks tasuda erakooli tegevuskulud 2013. aastal.
Source: Lahendid