Valentyna Khrystyuki kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 7. aprilli 2016. a otsuse peale haldusasjas nr 3-14-51283 Maksu- ja Tolliameti 26. märtsi 2014 vastutusotsuse nr 13-7/417-16 tühistamise nõudes
Source: Lahendid feed