Keskkonnaministeeriumi ja Lohusuu valla kassatsioonkaebused Tallinna Ringkonnakohtu 7. mai 2015. a otsuse peale haldusasjas nr 3-14-50083 Nikolai Lüteri kaebuses Vabariigi Valitsuse 14. novembri 2013. a korralduse nr 479 tühistamise nõudes.
Source: Lahendid