Jaan Latiku kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 12. oktoobri 2016. a otsuse peale haldusasjas nr 3-15-2718 kaebuses Kuusalu Vallavolikogu 30. septembri 2015. a otsuse nr 42 „Sundvalduse seadmine Kolgaküla Latiku kinnistule“ tühistamiseks
Source: Lahendid feed