Keskkonnaameti kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 22. juuni 2016. a otsuse peale OÜ VKG Kaevandused kaebuses Keskkonnaameti 20. oktoobri 2014. a kaevandamisjäätmekava ja jäätmeloa tühistamiseks ning jäätmeloa taotluse uueks läbivaatamiseks kohustamiseks
Source: Lahendid feed