Viru Vangla kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 24. aprilli 2015. a otsuse peale haldusasjas nr 3-14-286 Vladimir Lenardsoni kaebuses Viru Vangla käskkirja ja vaideotsuse tühistamiseks.
Source: Lahendid