Tallinna Vangla kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 21. mai 2015. a otsuse peale haldusasjas nr 3-14-51171 Vladimir Botško kaebuses Tallinna Vangla vastu mittevaralise kahju, mis on tekitatud ebainimlike vangistustingimustega, hüvitamiseks.
Source: Lahendid feed