Valga Linnavalitsuse kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 27. aprilli 2016. a otsuse peale haldusasjas nr 3-13-628 Siiri Reiljani kaebustes Valga Linnavalitsuse linnamajandusameti 25. veebruari 2013. a korralduse ja Valga Linnavalitsuse 25. veebruari 2013. a ehitusloa tühistamiseks, alternatiivselt haldusakti õigusvastasuse tuvastamiseks ning Valga Linnavalitsuse 4. juuni 2013. a korralduse ja Valga Linnavalitsuse 7. juuni 2013. a kasutusloa ehitise laiendamisel tühistamiseks
Source: Lahendid feed