Sandra Reinsalu ja MTÜ Reinsalu Sport kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 21. juuni 2016. a otsuse peale haldusasjas nr 3-14-51520 MTÜ Vellavere, Gunnar Egil Hanseni ja Kristiina Mardi kaebustes Konguta Vallavolikogu 18. juuni 2014. a otsuse tühistamiseks ning Konguta Vallavolikogu kohustamiseks keelata kasutada õigusliku aluseta ehitatud rajatist
Source: Lahendid feed