OÜ AH Seenior kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 23. augusti 2016. a otsuse peale haldusasjas nr 3-15-27 kaebuses Maksu- ja Tolliameti korralduste õigusvastasuse tuvastamiseks, maksuotsuse ning vaideotsuse tühistamiseks ning OÜ AH Seenior suhtes läbiviidud revisjoni lõpetamiseks teatega maksukohustust muutvate asjaolude mittetuvastamise kohta
Source: Lahendid feed