P. T. kassatsioonkaebus ja Justiitsministeeriumi vastukassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 18. juuni 2015. a otsuse peale haldusasjas nr 3-11-2971 P. T. kaebuses Eesti Vabariigilt kahjuhüvitise ja sellele lisanduvate viiviste väljamõistmiseks.
Source: Lahendid