Anti Tammeoksa kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 22. septembri 2015. a otsuse peale haldusasjas nr 3-14-376 kaebuses Politsei- ja Piirivalveameti vastuse peale.
Source: Lahendid feed