Pyotr Adonievi kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 22. augusti 2016. a otsuse peale haldusasjas nr 3-14-51012 kaebuses Tallinna Vangla tekitatud mittevaralise kahju eest hüvitise väljamõistmiseks seoses nõuetele mittevastavates kinnipidamistingimustes viibimisega
Source: Lahendid feed