V. B. kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 29. septembri 2016. a otsuse peale haldusasjas nr 3-14-51056 kaebuses Tallinna Vangla tekitatud mittevaralise kahju eest hüvitise väljamõistmiseks seoses ebainimlike kinnipidamistingimustega Tallinna Vanglas
Source: Lahendid feed