Ühispakkujate Best Building OÜ ja Sepmar OÜ määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 27. septembri 2016. a määruse peale haldusasjas nr 3-16-895 kaebuses riigihangete vaidlustuskomisjoni 28. aprilli 2016. a otsuse täielikuks ning Sillamäe Linnavalitsuse poolt riigihankeasjas nr 172398 nende kvalifitseerimata jätmise kohta 13. aprillil 2016. a tehtud protokollilise otsuse osaliseks tühistamiseks
Source: Lahendid feed