Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 27. septembri 2016. a otsuse peale haldusasjas nr 3-15-370 MTÜ Saarte Koostöökogu kaebuses PRIA 5. novembri 2014. a otsuse tühistamiseks ja määratud toetuse väljamaksmiseks kohustamiseks
Source: Lahendid feed