Riigikohtu haldus- ja kriminaalkolleegiumi vaheline erikogu pädeva kohtu määramiseks haldusasjas nr 3-16-181 V. A. kaebuses kohustada Viru Vanglat algatama V. A. karistusest kandmise vabastamine
Source: Lahendid feed