Riigikohtu haldus- ja kriminaalkolleegiumi vaheline erikogu pädeva kohtu määramiseks Tartu Ringkonnakohtu halduskolleegiumi 9. mai 2017. a määruse alusel Artjom Morozovi kaebuses Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuri Narva politseijaoskonna tekitatud kahju hüvitamiseks
Source: Lahendid feed