Tallinna Ringkonnakohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks Riigikogu valimise seaduse § 5 (1) ja jätta see kohaldamata osas, milles see keelab erakonna nimekirjas kandideeriva isiku poliitilise välireklaami aktiivse agitatsiooni ajal kandidaadi isiklikus kasutuses oleval sõiduautol
Source: Lahendid feed