Avaldus kohtuniku konkursil osalemiseks, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia, haridust tõendava dokumendi ja akadeemilise õiendi (hinnetelehe) koopia tuleb esitada Riigikohtu esimehele 21. maiks. 
 
Vaata konkursiteadet siit. Lisainformatsiooni saab Riigikohtu telefonil 730 9035.
 
Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846
 
 
 

Source: Lahendid feed