Kohtunikuks saavad kandideerida Eesti kodanikud, kellel on õigusalane magistrikraad, vähemalt viieaastane õigusalase töö kogemus või kolmeaastane töökogemus kohtunõuniku või kohtujuristina. Kohtunikuks kandideerija peab olema sooritanud kohtunikueksami või olema sellest vabastatud. Vaata täpsemaid tingimusi konkursiteatest.
 

Source: Lahendid feed