Riigikohtu esimees Priit Pikamäe toob eessõnas välja, et tehnoloogia areng on avardanud jälitustegevuse võimalusi, lihtsustanud jälitustoiminguteks antavate lubade menetlemist ning muutnud kogu jälitustegevusega seotud temaatika üha aktuaalsemaks. “Vähem tähtsaks ei saa pidada infotehnoloogia mõju kohtute ja õiguskaitseorganite ülejäänud tegevusele ja igapäevatööle.

Source: Lahendid feed