Kohtute aumärgi pälvinud kohtunikud Eerik Kergandberg, Andrus Miilaste ja Madis Kägu. Foto: Anton Klink

Madis Kägu, kellele omistati aumärk laitmatu kohtunikutöö eest, on lõpetanud 1976. aastal Tartu ülikooli õigusteaduskonna. Samal aastal asus ta tööle rahvakohtunikuna, aastal 1993 sai temast Tartu linnakohtu kohtunik ja hilisem Tartu linnakohtu ja Tartu maakohtu esimees. Madis Kägu on Eesti kõige pikema staažiga kohtunik, kel täitub maikuus kohtunikuna töötamist 41 aastat.

Source: Lahendid feed