Halduskolleegium lahendas sõiduki müüja ja riigi vahelist vaidlust seoses omanikuvahetuse kannete tegemisega. Maksu- ja Tolliamet (MTA) on senises praktikas vahetanud Maanteeametiga infot eesmärgiga vältida käibemaksupettusi sõidukite võõrandamisel. Halduskohtusse pöördus äriühing, kelle puhul ametite koostöö tõi kaasa registreerimismenetluse pikenemise. Ringkonnakohus tunnistas õigusvastaseks Maanteeameti viivituse ning MTA teabepäringu.

Source: Lahendid feed