Enne Riigikohtusse asumist töötas Peeter Roosma Euroopa Inimõiguste Kohtus juristina, aastatel 1997-2004 Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi nõunikuna ning 1998-2003 luges ta Tartu Ülikoolis kursusi riigiõigusest, inimõigustest ja põhiseaduslikkuse järelevalvest.

Source: Lahendid feed