Priit Pikamäe nimetamine ühenduse presidendiks toob Riigikohtu jaoks kaasa eesistumise alates järgmise aasta 1. jaanuarist. See tähendab Eesti kõrgema kohtu suuremat rolli organisatsiooni tegevuse kujundamisel, ühenduse juhatuse kohtumiste ning iga kahe aasta tagant toimuva üldkogu korraldamist.

Source: Lahendid feed