Riigikohtu esimees märkis, et põhiseaduslikkuse järelevalve kohtuasjade statistika näitab selgelt abstraktse normikontrolli osatähtsuse vähenemist. Näiteks on Vabariigi President ja õiguskantsler viimase kümne aasta jooksul Riigikohtusse põhiseaduslikkuse kaebusega pöördunud vastavalt kahel ja seitsmeteistkümnel korral. Kohalike omavalitsuste volikogude taotlusi vaatas Riigikohus läbi kaheksateistkümnes asjas. Kohtute algatusel on aga Riigikohus lahendanud kokku 193 põhiseaduslikkuse järelevalve kohtuasja.

Source: Lahendid feed