Riigikohtult taotlevad tänase seisuga (s.o 28. september 2016) põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamist ja haldusreformi seaduse sätete kehtetuks tunnistamist kokku 26 omavalitsust.

Source: Lahendid feed