See tähendab, et alates 1. juulist kannavad kõik Riigikohtu lahendid maa- ja ringkonnakohtu lahendiga sama numbrit. Ühtne nummerdus võimaldab menetluse kulgu ja sellega seotud statistikat paremini jälgida. Seni Riigikohtu asja numbriga avalikustatud lahendid on endiselt selle numbri järgi leitavad. Otsingutega seotud täiendavat infot saab lahendi otsingu abist.

Source: Lahendid feed

Riigikohus võtab alates 3. juulist kasutusele uue kodulehe seoses täieliku üleminekuga kohtute infosüsteemile KIS2. Sellest tulenevalt lõpeb Riigikohtu infosüsteemi paralleelne kasutamine ja alates 01.07.2017 tehtavates lahendites kaob ära unikaalne Riigikohtu kohtuasja number.

Source: Lahendid feed

Õiguskantsleri taotlus tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse normide põhiseaduse vastaseks ja kehtetuks tunnistamiseks
Source: Lahendid feed

Õiguskantsleri hinnangul tekkis alkoholikäitlejail õiguspärane ootus, et 2015. aastal vastu võetud seadusega aastateks 2017 ja 2018 paika pandud aktsiisimäärasid ei tõsteta.

Source: Lahendid feed